Author Archive for Webmaster

Årsmøte mars 2016

Årsmøte ISOC Norge Sted: Frivillighetshuset, Tøyen (Kolstadgata 1) Delta remote? Se nederst på siden. Dato: 10. mars 2016 Klokka: 18:00 Saksliste: Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av møtestyrer Forslag: Maja Enes Valg av referent Forslag: Eirik H. Blix Valg av to personer til å skrive under referatet Godkjenning av årsrapport august 2015-mars 2016* Godkjenning av Read more…


March 2nd, 2016 by | Posted in News |

Innkalling til årsmøte 10.03.2016

Årsmøte 2016 vil holdes 10.03.2016 på Frivillighetshuset på TøyenKolstadgata 1, klokken 18.00.  Foreløpig dagsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å underskrive referatet Årsrapport for perioden august 2015-februar 2016 Budsjett Gjennomgang av vedtekter for ISOC Norge Valg av styremedlemmer Det kan komme endringer i dagsorden. Årsrapport vil også bli ferdigstilt Read more…


February 21st, 2016 by | Posted in ISOC, News |

Høring – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Denne høringen handler om at det etterspørres tiltak for å få bukt med ulisensierte (og ofte utenlandske) spillsider. I og for seg ikke noe ISOC befatter seg med, men takket være tips på medlemsmøtet som ble avholdt 19.11 ble vi oppmerksomme på denne høringen. Nederst er det nemlig forslag om hvordan man skal blokkere slike ulisensierte nettsider, Read more…


December 2nd, 2015 by | Posted in Høringer, News |

Referat fra årsmøtet 2015 er klart

Referatet ligger under ISOC Norge – Referater.      


September 1st, 2015 by | Posted in News |

Årsrapport 2015

The Annual Report 2015 for ISOC Norway


August 10th, 2015 by | Posted in ISOC, News |

Høring mobilregulerte soner

Svar på høring ­ forslag til endringer i politiloven og ekomloven ­ mobilregulerte soner mv. ISOC Norge kommer med dette med en tilbakemelding på lovendringene som er ute til høring. Ut fra et personverns synspunkt mener vi at politiet ved denne lovendringen gis for store fullmakter uten å forholde seg til kontrollorgan eller ved å Read more…


January 23rd, 2015 by | Posted in Høringer, News |

Er din ISOC e-post adresse oppdatert?

Vi sender jevnlig ut et nyhetsbrev basert på den registrerte e-post adresse som er angitt i ditt medlemsskap i ISOC. Dessverre ser vi at flere e-post adresser feiler. Kanskje på tide å sjekke hvilken adresse du har i systemet? Du gjør dette på https://connect.internetsociety.org/Profile


November 10th, 2014 by | Posted in ISOC, News |

ISOC Norge: Årsrapport 2013-2014

For årsmøtet 2. september 2014 Årsrapport for perioden juni 2013-august 2014 finner du her:


August 21st, 2014 by | Posted in ISOC, News |

The Gathering 2014

Salve J. Nilsen, styremedlem i ISOC Norge, holdt en presentasjon av hva Internet Society gjør internasjonalt og nasjonalt. Presentasjonen finner du her (PDF-fil, 1,8 Mb)


August 21st, 2014 by | Posted in ISOC, News | Tags: |

Report – WSIS Review Process, 3rd meeting, 17-18 Feb. 2014, Geneva

Dear Members, Following on the first phase of the WSIS Review initiated by UNESCO in February last year, the 2014 Review Event will assess progress made in the implementation of the WSIS outcomes, including the Action Lines (first expected outcome), with a view to developing proposals on a new vision beyond 2015, potentially exploring new Read more…


February 28th, 2014 by | Posted in Internet Governance, News |