NKOM skal kartlegge mørk fiber etter oppdrag fra regjeringen

“Samferdselsdepartementet gir nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i oppdrag å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber. (…) I oppdraget heter det at NKOM blant annet skal analysere tilbudet og etterspørselen for mørk fiber og vurdere om det er behov for tiltak som legget til rette for et mer velfungerende marked. Oppdraget skal gjennomføres i perioden august til…

Read more

Sier ja til “masseovervåkning” i Norge

Lysneutvalget har kommet ut med anbefalinger rundt hva de kaller et Digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalget ble oppnevnt ved Forsvarsdepartementets brev av 24. februar 2016 med mandat å utrede sentrale problemstillinger knyttet til Etterretningstjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge. Utvalget anbefaler at DGF etableres. Rapporten kan…

Read more

Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker pornofilter som et tilbud ved salg av Internett-aksess

Kjell Ingolf Ropstad ønsker at norske mobil- og bredbåndsleverandører skal pålegges å tilby gratis pornofilter sammen med bredbåndet. https://www.ikt-norge.no/kommentar/pornofilteret-er-feil-svar-pa-en-god-malsettning/

Read more

BEREC –publiserer retningslinjer for europeisk nettnøytralitet

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) publiserte endelige retningslinjer for europeisk nettnøytralitet. Retningslinjene ble utgitt 30. August, etter en offentlig høring som fikk nesten en halv million svar. Under BEREC retningslinjer, ” End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use…

Read more

Leder for ISOC internasjonalt skriver om endringene i IANA

Det er mye feilaktig informasjon som gis, spesielt I USA, rundt omleggingen av IANA. I denne artikkelen beskriver Kathryn Brown hva som er fakta. http://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/295021-inaccurate-rhetoric-must-not-short-circuit-internet-transition  du kan også se en video om det samme her https://www.youtube.com/shared?ci=aW7Haebzh8Y  

Read more

IANA-overgangen var gjennomført 1. oktober

Den lenge forespeilede overgangen av IANA-funksjonene fra det amerikanske handelsdepartementet til ICANN skal skje 1. oktober (ansvaret har til nå ligget under den nasjonale telekommunikasjons- og informasjonsadministrasjonen i det amerikanske handelsdepartementet). Det er egentlig en ganske rett frem overlevering, men mange misforstår dette som en slags kontroll av Internett. Internett handler derimot om flere ting…

Read more

InterCommunity 2016 ble avholdt 21. september, 2016.

“Connecting the unconnected and increasing trust in the Internet.” Mennesker fra hele verden deltok på et møte med hele verden, over Internett, for Internett og med Internett som agenda. http://icomm16.internetsociety.org/

Read more

UK: Internet of Things (IoT) integrasjon stagnerer

En rapport fra Deloitte fant at eierskap av smarthus gadgets hadde stagnert på et nivå på 2 %. Populariteten til tilkoblede boliger har nesten ikke forandret seg siden 2015, på tross av en bevisst satsing fra produsenter og forhandlere til å øke salget. • Paul Lee – Deloittes Head of Technology, Media og Telekom forskning…

Read more

EU vil at Apple skal betale 13 milliarder euro i skatt

Den 30. august annonserte Konkurransekommissær Margrethe Vestager at Irland hadde gitt ulovlig skattefordeler til Apple verdt opp til € 13 milliarder. Utfallet fulgte en statsstøttet etterforskning som startet  i juni 2014. Apple ble funnet å ha vesentlig og kunstig senket skatt betalt av Apple i Irland siden 1991. Kommisjonen mener at Apple betalte en effektiv…

Read more