EURALO Newsletters

The At-Large community is structured into five Regional At-Large Organizations (RALO), each composed by a number of regional At-Large Structures (ALS), Internet user organizations, and unaffiliated users. Each RALO has a regional Chair and a Secretariat. In addition to their annual General Assemblies, the regions hold monthly teleconferences to develop a regional view on current…

Read more

CPH definisjon av DNS Abuse

RySG og RrSG definisjon av DNS Abuse

Read more

DSA, DSM og NIS2 – EU lovforslag som vi bør vite om

DSA og DSM er lovforslag sendt fra EU-kommisjonen til EU parlamentet og rådet. Istedenfor å gjøre sosiale medier-selskapene ansvarlige for alt som publiseres på deres plattformer, svarer lovforslaget på tre store utfordringer med informasjonsflyt på nettet

Read more

Litt informasjon om DNS Abuse

DNS Abuse i et ICANN perspektiv En av de store diskusjonene innenfor ICANNs ecosystem er hvordan en skal håndtere DNS Abuse. Det er ulike oppfatninger om hvem som har ansvaret (for å redusere abuse),  hvordan definere DNS Abuse og om en skal legge inn krav om håndtering av andre former for abuse som abuse tilknyttet…

Read more

Internet Society Action Plan 2021

The Internet Society har vedtatt sin Action Plan for 2021. Hovedområdene er: Growing the Internet Building Community Networks Fostering Infrastructure and Community Development Measuring the Internet Strengthening the Internet Promoting the Internet Way of Networking Extending Encryption Securing Global Routing Preserving the Open Internet Model Empowering People to Take Action Supporting Community Participation Building Expertise…

Read more