ISOC Norge sine høringsvar

Høringer

ISOC Norge sine høringsvar

Høringssvar “Forslag til endringer i kringkastingsloven”

Høringssvar fra Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge) Internet Society Chapter Norway (ISOC Norge) ønsker med dette å komme med et svar på høringen “Forslag til endringer i kringkastingsloven”. ISOC Norge er en avdeling av The Internet Society (isoc.org).The Internet Society er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for et fritt og åpent Internett for alle Read more…


June 13th, 2019 by | Posted in Høringer |

Høringssvar Digitalt Grenseforsvar

Frist for høringssvar: 2017-01-06 Gjelder: Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar (ekstern link) Sammendrag: Lysne II-utvalget ble bedt om å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge. Denne rapporten ble lagt ut på høring. Høringssvar fra ISOC Norge: (PDF finner Read more…


January 7th, 2017 by | Posted in Høringer, ISOC, News, Styret ISOC NO |

Høring – utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Denne høringen handler om at det etterspørres tiltak for å få bukt med ulisensierte (og ofte utenlandske) spillsider. I og for seg ikke noe ISOC befatter seg med, men takket være tips på medlemsmøtet som ble avholdt 19.11 ble vi oppmerksomme på denne høringen. Nederst er det nemlig forslag om hvordan man skal blokkere slike ulisensierte nettsider, Read more…


December 2nd, 2015 by | Posted in Høringer, News |

Høring mobilregulerte soner

Svar på høring ­ forslag til endringer i politiloven og ekomloven ­ mobilregulerte soner mv. ISOC Norge kommer med dette med en tilbakemelding på lovendringene som er ute til høring. Ut fra et personverns synspunkt mener vi at politiet ved denne lovendringen gis for store fullmakter uten å forholde seg til kontrollorgan eller ved å Read more…


January 23rd, 2015 by | Posted in Høringer, News |