Archive for the ‘Styret ISOC NO’ Category

Høringssvar Digitalt Grenseforsvar

Frist for høringssvar: 2017-01-06 Gjelder: Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar (ekstern link) Sammendrag: Lysne II-utvalget ble bedt om å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge. Denne rapporten ble lagt ut på høring. Høringssvar fra ISOC Norge: (PDF finner…

Read more

Dagsorden årsmøte 2. september 2014

Dagsorden i hht. vedtektene Årsrapport for perioden Regnskapsrapport for perioden Budsjett Valg av styremedlemmer Tid: 18:00 Årsmøte holdes i lokalene til Advokat Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

Read more

Stiftelsesmøte 20. juni 2013: Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling De foreslåtte vedtekter for Norway Chapter av The Internet Society spesifiserer at styret skal bestå av 5 til 9 personer som velges for ett år. Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen har bestått av interimstyret for ISOC Norway Chapter, ledet av Rolf Rander Næss. Valgkomiteen innstiller følgende personer til styret for ISOC Norway Chapter:…

Read more