Internet Governance Forum i Norge

(utkast 4, 2020-10-18, Norsk versjon, inspirert av https://ukigf.org.uk/about/)

I Norge har vi for tiden ingen IGF, noe vi i ISOC Norge ønsker å endre på. I den forbindelse foreslår vi en visjon og en misjon for forumet, som du kan lese nedenfor.

Hva er IGF Norway?

IGF Norway – det Norske Internet Governance Forumet – er et partnerskap som fasiliterer et lokalt forum i Norge for å engasjere industrien, myndigheter, akademia og det sivile samfunn i en debatt om styringsmodell for internett.

Visjon

IGF Norway har en sentral rolle for IGF i internett policy diskusjoner, gjennom å øke bevisstheten rundt spørsmål og god praksis samt å bidra med å underbygge kunnskapsbaserte beslutninger.

Misjon

IGF Norway engasjerer interessenter av viktige internett relaterte spørsmål for Norge og tilbyr et forum for pågående diskusjoner rundt internett relaterte spørsmål. IGF Norway skal dele prinsipper og ideer, angrepsvinkler for problemløsning og eksempler på beste praksiser med andre regionale og nasjonale IGF-er og, til syvende og sist, med det internasjonale IGF. Det bidrar til utvikling av et godt tankesett og kunnskapsbaserte beslutninger nasjonalt og internasjonalt.

Med dette vil IGF Norway bidra til å:

  • identifisere nasjonale relevante internett spørsmål
  • tilby løpende et diskusjonsforum i Norge for et bredere kunnskapsnivå for beslutninger rundt internett spørsmål
  • gå i inngrep med det global IGF – hjelpe deltakere der til å representere norske interesser på agendaen og rapportere tilbake til det norske samfunnet om diskusjonene
  • samhandle med andre nasjonale og regionale IGF-er om problemløsning og deling av beste praksiser

IGF Norway har ambisjoner om å avholde en rekke forberedende samlinger hvert år for å formulere det norske budskapet som skal legges fram internasjonalt ved det globale IGF-møtet. IGF Norway vil kunne utvikle og vise fram eksempler på norske beste praksiser og vil kunne fungere som en prototype modell for andre nasjonale IGF-er.