Hva vi skriver

For å opprettholde dialogen med medlemmene og samfunnet, dokumenterer ISOC Norge sine synspunkter gjennom skriftlig materiale. Til enhver tid pågår arbeid med dokumentasjon på flere arenaer.