ISOC Norge

The Internet Society Norway Chapter

The Internet Society Norway Chapter, i norsk dagligtale kalt “ISOC Norge”, er en selvstendig norsk frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for et åpent og sikkert Internett for alle.

ISOC Norge er en juridisk og økonomisk selvstendig forening tilknyttet den den verdensomspennende organisasjonen The Internet Society, og deler deres verdisyn. Foreningen er registrert i Brønnøysundregistrene (Enhetsregisteret).

Medlemskap i ISOC Norge oppnås gjennom å først søke medlemskap i The Internet Society og velger deretter å bli medlem i den norske foreningen (Norway Chapter).

ISOC Norges styre velges av årsmøtet som normalt avholdes i første kvartal hvert år. Styret konstituerer seg selv og er ansvarlig for foreningens drift overfor årsmøtet.

%d bloggers like this: