Årsmøte og referater

Her finner du dokumenter som omhandler årsmøtene i Internet Society – Norway Chapter.

Innkalling til årsmøte 2021

Til alle nye eller gamle medlemmer av ISOC Norge,

Styret i Norway Chapter of the Internet Society (ISOC Norge) ønsker i henhold til gjeldende vedtekter å kalle inn alle registrerte medlemmer i foreningen til ordinært årsmøte.

Tid: 24. mars 2021, klokken 20:00 (utsatt fra 24. februar)

Agenda finnes på https://www.isoc.no/events/2021-arsmote-isoc-norge/

Sted: Digitalt møte på Zoom:
Meeting ID: 926 2778 4041, Passcode: 802041

Tre norske telefonnummer som kan brukes:

+47 7349 4877
+47 2396 0588
+47 2400 4735

Agenda, årsmelding, regnskap og budsjett vil bli sendt minst to uker i forkant av årsmøtet.

Halvparten av styremedlemmene velges hvert år for en periode på 2 – to – år. Om du ønsker å bidra i foreningens arbeide ved å ta på deg et styreverv, send gjerne varsel om dette til <styret@isoc.no> innen onsdag 10. mars 2021 kl 20:00. Det er også mulig å melde interesse etter dette.

Forslag til vedtektsendringer må sendes styret innen 4 – fire – uker før årsmøtet. I år var fristen 27. januar 2021.

Vi håper å se både nye og gamle fjes på årsmøtet. Sett av tidspunktet i kalenderen idag!

Med vennlig hilsen,
Styret i ISOC Norge

Protokoll fra tidligere årsmøter: