Bli Medlem

Personlig medlemskap i ISOC Norge er gratis!

For å bli medlem:

 1. Fyll ut “Join the Internet Society”-skjemaet på https://portal.isoc.org/join.
 2. Sjekk hvordan dine data vil bli behandlet ved å klikke på “Internet Society Privacy Statement”.
 3. Bli kjent med “Code of Conduct” for å med å skape et åpent og inkluderende fellesskap.
 4. Under “Your Contact Information”, fyll ut alle feltene.
 5. Under “Create your login credentials”, fyll ut alle feltene.
 6. Under “Permissions”, klikk av og fyll ut.

  Etter at du er registrert som medlem kan du logge inn og gå til “Member Area”. Trykk på “Edit My Profile” og sjekk at kontakt-informasjonen er korrekt.
  Fysisk postadresse og telefon er obligatorisk informasjon for medlemmer i ISOC Norge.Legge inn ytterligere kontaktinformasjon hvis du ønsker det. Under “My Chapters and Special Interest Groups”, velg Norway Chapter.

  Når du er ferdig, klikk “Submit”.

  Ferdig! – Styret i ISOC Norge vil godkjenne søknader fortløpende.

Merk: Etter vedtektene betjener Norway Chapter of the Internet Society personer som bor eller jobber i Norge.