Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker pornofilter som et tilbud ved salg av Internett-aksess

Kjell Ingolf Ropstad ønsker at norske mobil- og bredbåndsleverandører skal pålegges å tilby gratis pornofilter sammen med bredbåndet.

https://www.ikt-norge.no/kommentar/pornofilteret-er-feil-svar-pa-en-god-malsettning/

October 30th, 2016 by | Posted in News |

Comments are closed.

%d bloggers like this: