China’s Internet Censorship, Regulatory Control, and new Cyber Security Law.

The Norwegian Research Center for Computers and Law invites you to a Tuesday Coffee Seminar, February 28. 12:15-13:15 China’s Internet Censorship, Regulatory Control, and new Cyber Security Law Speaker: Professor Yue Liu, Executive Director of Asia Pacific Institute for Cyber Law Studies and legal consultant for mainland China, Schodt Law Firm. Place: Universty of Oslo, Read more…


February 25th, 2017 by | Posted in News | Tags: , , , , , , |

NRKbeta forklarer: Forslaget til nye lover for overvåkning i Norge

https://nrkbeta.no/2017/02/15/nrkbeta-forklarer-forslaget-til-nye-lover-for-overvakning-i-norge/  


February 16th, 2017 by | Posted in News |

Høringssvar Digitalt Grenseforsvar

Frist for høringssvar: 2017-01-06 Gjelder: Høring av rapport avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar (ekstern link) Sammendrag: Lysne II-utvalget ble bedt om å utrede de prinsipielle sider ved en eventuell tilgang for Etterretningstjenesten til digital kommunikasjon som transporteres inn og ut av Norge. Denne rapporten ble lagt ut på høring. Høringssvar fra ISOC Norge: (PDF finner Read more…


January 7th, 2017 by | Posted in Høringer, ISOC, News, Styret ISOC NO |

NORID Seminar: – Det er noe på nettet vi ikke liker

webcal://www.facebook.com/ical/u.php?uid=1307221815&key=AQCfViZ8mliusufg Heldagsseminar om innhold på internett, og utfordringer i forbindelse med å videreføre internett som en åpen, sikker og tillitvekkende plattform for kommunikasjon og tjenester. Mange spennende foredragsholdere: Kripos, Økokrim, Forbrukerrådet, Norsk redaktørforrening, Telenor, m.fl. 22. november klokken 9:00 til 16:15  Scandic St. Olavs plass St. Olavs plass 1, 0165 Oslo, Norway Tilgjengelige billetter www.norid.no Read more…


November 9th, 2016 by | Posted in News |

ISOC Board Open Forum, Thursday-Friday, 10-11 November 2016

Dear ISOC Members, The Board of Trustees will again hold a Board Open Forum during its next face-to-face meeting, in Hyderabad. This is to invite you to join the forum, in person or remotely. The meeting will be held on Thursday-Friday, 10-11 November. The Board Open Forum will take Place on 10 November 15:45 to Read more…


November 5th, 2016 by | Posted in ISOC, News |

NKOM skal kartlegge mørk fiber etter oppdrag fra regjeringen

“Samferdselsdepartementet gir nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) i oppdrag å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber. (…) I oppdraget heter det at NKOM blant annet skal analysere tilbudet og etterspørselen for mørk fiber og vurdere om det er behov for tiltak som legget til rette for et mer velfungerende marked. Oppdraget skal gjennomføres i perioden august til Read more…


October 30th, 2016 by | Posted in News |

Sier ja til “masseovervåkning” i Norge

Lysneutvalget har kommet ut med anbefalinger rundt hva de kaller et Digitalt grenseforsvar (DGF). Utvalget ble oppnevnt ved Forsvarsdepartementets brev av 24. februar 2016 med mandat å utrede sentrale problemstillinger knyttet til Etterretningstjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge. Utvalget anbefaler at DGF etableres. Rapporten kan Read more…


October 30th, 2016 by | Posted in News |

Kristelig Folkeparti (KrF) ønsker pornofilter som et tilbud ved salg av Internett-aksess

Kjell Ingolf Ropstad ønsker at norske mobil- og bredbåndsleverandører skal pålegges å tilby gratis pornofilter sammen med bredbåndet. https://www.ikt-norge.no/kommentar/pornofilteret-er-feil-svar-pa-en-god-malsettning/


October 30th, 2016 by | Posted in News |

BEREC –publiserer retningslinjer for europeisk nettnøytralitet

The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) publiserte endelige retningslinjer for europeisk nettnøytralitet. Retningslinjene ble utgitt 30. August, etter en offentlig høring som fikk nesten en halv million svar. Under BEREC retningslinjer, ” End-users shall have the right to access and distribute information and content, use and provide applications and services, and use Read more…


October 30th, 2016 by | Posted in News |

Leder for ISOC internasjonalt skriver om endringene i IANA

Det er mye feilaktig informasjon som gis, spesielt I USA, rundt omleggingen av IANA. I denne artikkelen beskriver Kathryn Brown hva som er fakta. http://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/295021-inaccurate-rhetoric-must-not-short-circuit-internet-transition  du kan også se en video om det samme her https://www.youtube.com/shared?ci=aW7Haebzh8Y  


October 30th, 2016 by | Posted in News |