The Gathering 2014

Salve J. Nilsen, styremedlem i ISOC Norge, holdt en presentasjon av hva Internet Society gjør internasjonalt og nasjonalt.

Presentasjonen finner du her (PDF-fil, 1,8 Mb)

August 21st, 2014 by | Posted in ISOC, News | Tags: |

Comments are closed.

%d bloggers like this: