ISOC Norge

Norway Chapter of the Internet Society

ISOC Norge er en norsk frivillig forening som arbeider for et åpent og sikkert Internett for alle. ISOC Norge er en forening underlagt den verdensomspennende organisasjonen Internet Society, og deler deres verdier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *