Ekstraordinært årsmøte 2021

Map Unavailable

Date/Time
Date(s) - 26/05/2021
20:30 - 21:00

Categories


Som varslet på årsmøtet 24. mars 2021.

Fra referatet;

Gjennomgangen av regnskapet for 2020 konkluderte med følgende punkter som krever oppfølging av styret:

 • Forholdet rundt Chapter Admin Fund og tilbakebetaling må forklares.
 • Det er angitt feil beløp i inntektene fra Chapter Admin Fund.
 • Siden inntekter og tilbakebetaling av Chapter Admin Fund skjer i fremmed valuta, må det inn et punkt om Agio/Disagio.
 • Balansen må korrigeres:
  • Egenkapital må fremkomme korrekt.
  • Fremtidig tilbakebetaling til ISOC sentralt måfremkomme som en avsetning.

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møtestyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av regnskap for forrige periode
 6. Godkjenning av budsjett for kommende periode

Korrigert Regnskap for 2020 og Budsjett 2021

PDF: ISOC Norge Regnskap 2020 Budsjett 2021 (korrigert)

Leave a Reply